Tijdens het Winddagen 2016 congres in Rotterdam is het GROW Consortium officieel gelanceerd. Dit consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de offshore wind industrie heeft een innovatieprogramma opgesteld dat moet leiden tot een verdere kostenverlaging van offshore wind.

Doelstelling is om in 2030 een kostenniveau te hebben bereikt van 7 eurocent per kWh. Sif is één van initiatiefnemers van het GROW consortium. 

Lees hier het complete persbericht.