Mensen gebruiken de kracht van wind al meer dan 2000 jaar. Het gebruik van wind om elektriciteit op te wekken is een recentere ontwikkeling. Een ontwikkeling die nu vruchten begint af te werpen. De netpariteit/grid parity is bereikt; de kostprijs van offshore windenergie is gelijk aan die van energie uit fossiele brandstoffen. Maar het einde van de ontwikkelingen voor windenergie en andere duurzame energiebronnen is nog niet in zicht.

Windenergie - duurzame energie

Mensen gebruiken windkracht al zolang er zeilen zijn. Al meer dan 2.000 jaar zorgt wind voor voortdrijving van boten, molens en machines. Met de komst van elektriciteit kreeg windenergie een nieuwe toepassing; de directe levering van stroom.

In de loop van de 20e eeuw ontstond een discussie over de (on)uitputtelijkheid van fossiele energiebronnen. Men kreeg ook steeds meer zicht op de effecten op het milieu van het gebruik van deze brandstoffen. Daardoor ontstond er vraag naar duurzame en herbruikbare energiebronnen. 

In de 20e eeuw werd die vraag aangepakt door het gebruik van windmolens op het land. Een zaak van de lange adem. De kosten van de benodigde technologie en materialen zorgden ervoor dat de kostprijs van windenergie lange tijd te hoog was om rendabel te kunnen zijn. Windenergie was duurzame, maar relatief dure energie.

Offshore windmolens en grid parity

Sinds het begin van deze eeuw verschijnen er ook meer en meer windmolens in zee. Een ontwikkeling die de (offshore) energiemarkt op zijn kop zet.  Ook hier waren materialen en technologie de grote kostenposten. Energieleveranciers en regeringen moesten lange tijd flink investeren in windenergie.

Windenergie kostte in eerste instantie meer geld dan het opbracht. Maar het punt is onlangs bereikt waarop de kostprijs van windenergie even hoog is als de kostprijs van energie opgewekt met fossiele brandstoffen. De netpariteit, zoals dat heet, is bereikt. En het einde is nog niet in zicht.

Sif in de offshore windenergie

Sinds 2000 richten wij onze pijlen volledig op de productie van funderingen voor de offshore industrie. Onze geschiedenis in de staalbouw zorgt voor een uitgebreide kennis op gebied van engineering en productie. Zo zijn we gegroeid tot de leider in de offshore windmarkt op het gebied van monopiles. Daarnaast maken wij stalen buizen voor alle andere typen funderingen op zee. We hebben ons inmiddels bewezen als betrouwbare partner omdat we uitdagingen met beide handen aanpakken. Wij presteren wat we beloven, iedere dag.

Wij denken mee met onze klanten; kostenbeheersing blijft voor ons een speerpunt. Wij investeren daarom continu in productiematerieel en in het uitbreiden van de productiecapaciteit. Door deze investeringen kunnen wij bijdragen aan het verlagen van de kosten van energie.

Ontwikkelingen in offshore windenergie

Nauw betrokken als wij zijn bij offshore energie, zien wij op de korte/middellange termijn een aantal ontwikkelingen en uitdagingen, die ervoor kunnen zorgen dat windenergie de komende jaren aan energie-aandeel wint.

Ontwikkelingen in windenergie

  • Het aandeel van offshore windenergie binnen de energiemix groeit
  • Er komen grotere offshore windparken (> 1 GW per project gemiddeld)
  • De waardeketen verandert: turbinefabrikanten worden bijvoorbeeld projectontwikkelaar, doordat zij toonaangevende offshore windkrachtcentrales leveren
  • Grotere turbines brachten netpariteit/grid parity: blijven ze groeien?
  • Drijvende windmolens
  • Komen er ook vliegende windturbines?
  • Groeiende windmarkten in Azië en Amerika

Uitdagingen in windenergie

  • De verbinding van windmolenparken met electriciteitsnetwerken vormen op de middellange termijn een uitdaging. Krijgen we die verbinding tot stand, zodat het groeiende aandeel windenergie ook effectief gebruikt kan worden?
  • Het energienetwerk moet sowieso opnieuw in balans komen om te kunnen werken met grote percentages hernieuwbare energie

Dit zien wij echt als de grote ontwikkelingen en uitdagingen voor windenergie op de korte en middellange termijn. Een spannende, energieke tijd breekt aan nu we de grid parity hebben bereikt. Sif speelt daar graag een voortrekkersrol in. Bijvoorbeeld door actief bezig te zijn met drijvende platforms en uitbreiding van de markt.

Windenergie op de lange termijn

Wij zien daarnaast ook ontwikkelingen en uitdagingen die de energiemarkt op de lange termijn gaan beïnvloeden. Lukt het ons om het gebruik van fossiele brandstoffen helemaal tot 0 terug te brengen? Hoe slaan we energie in de toekomst op en hoe snel gaat de electrificatie? Wat wordt de rol van waterstof? Kortom; windenergie staat nog in de kinderschoenen, maar is tegelijkertijd misschien wel een middel in de overgang naar andere energiebronnen. Wij denken daar zelf over na en proberen partijen in de markt aan elkaar te verbinden. Samen komen we verder.