Windenergie en zonne-energie zijn bezig aan een enorme opmars in de energievoorziening. De netpariteit/gridparity is bereikt. De kostprijs van hernieuwbare energie is daarmee gelijk aan de kostprijs van energie uit fossiele brandstoffen. Duurzame energiebronnen verdringen de komende jaren de fossiele brandstoffen van de markt. Maar de groei van duurzame energie stelt ons ook voor grote uitdagingen.

100 jaar windenergie

Sinds het begin van de 20e eeuw winnen mensen elektriciteit met behulp van windenergie. Door de hoge investeringskosten was elektriciteitsproductie door windenergie alleen op kleine schaal economisch haalbaar in gebieden waar nog niet was geïnvesteerd in infrastructuur van elektriciteitstoelevering.

De laatste 20 jaar gaan de ontwikkelingen snel. Nieuwe materialen en technieken zorgden ervoor dat het punt onlangs is bereikt waarop de kostprijs van windenergie even hoog is als de kostprijs van energie opgewekt met fossiele brandstoffen. De netpariteit, zoals dat heet, is bereikt. En het einde is nog niet in zicht.

Het einde van fossiele brandstoffen

Bloombergmeldt in haar rapport New Energy Outlook dat wind- en zonne-energie binnen nu en 15 jaar de energiemarkt domineren. Energiecentrales op gas en kolen dienen in 2040 in grote delen van de wereld alleen nog maar ter ondersteuning. Daarmee zijn we goed op weg naar een oplossing voor de effecten op het milieu van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Elektrificatie van alles

De Tesla is op dit moment natuurlijk het meest aansprekende voorbeeld van de elektrische auto. Maar ook andere vervoermiddelen lopen steeds vaker op elektriciteit. Het transport van de toekomst draait op elektriciteit; auto's, boten, motoren én vliegtuigen. Ook de industrie stapt in de toekomst over op duurzame elektriciteit. De energie-intensieve industrie in Nederland kan haar broeikasgasemissies zelfs nagenoeg geheel terugdringen in 2050 stelt adviesbureau McKinsey in haar rapport ‘Industrytransition – mission (im)possible’.De levering van duurzame energie moet wel enorm groeien om de elektrificatie van vervoer en industrie op te vangen.

Opslag van energie

De elektrificatie van alles en de bijbehorende groei van hernieuwbare energie brengen uitdagingen met zich mee. Zo is duurzame energie afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Het aanbod van zonne- en windenergie fluctueert daardoor. Nu springen de energiecentrales, die draaien op fossiele brandstoffen, nog bij als het energieaanbod uit zon en wind te klein is. Dit is geen oplossing meer als duurzame energie het grootste deel van de behoefte levert.

Opslag van energie is dan noodzakelijk. Vanuit de opslag kunnen piekmomenten in energiebehoefte opgevangen worden en het overschot kan in dalmomenten worden opgevangen. Opslag is dus nodig om balans te krijgen in de verdeling van duurzame energie.

Er zijn meerdere opties om energie op te slaan: accu´s zijn het bekendste voorbeeld. Maar opslag is bijvoorbeeld ook mogelijk via waterkracht, perslucht, thermische opslag, waterstof of ammoniak. Elke vorm heeft voor- en nadelen. De groei van duurzame energie dwingt ons om deze voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen om uiteindelijk tot de optimale energieopslag te komen.