Project: Rampion Offshore Wind Farm (Verenigd Koninkrijk)
116 monopiles, Ø6500mm maximale diameter met een maximaal gewicht van 825 metric ton.

Dit jaar is energiebedrijf E.on gestart met de bouw van het Rampion Offshore Wind Farm.

Dit windmolenpark krijgt een capaciteit van 400 megawatt en wordt op zee gebouwd voor de kust bij Sussex in het zuiden van Engeland. Met de productie van 116 monopiles en Transition Pieces le-vert Sif een belangrijke bijdrage aan dit project dat in 2018-2019 de eerste stroom moet leveren. Deadline voor de 116 monopiles is mei 2016. Sif ligt strak op schema: de eerste monopile is 29 juni 2015 op transport gegaan (invoegen filmbeeld drone).

Snelle opstart

Sif ontving de opdracht voor in totaal 116 monopiles op 11 maart 2015. Dankzij snel schakelen van het projectteam, kon de productie bij Sif in Roermond snel in gang worden gezet. Met als resultaat dat het eerste fundament 30 juni klaar was.

Beperkte installatietijd optimaal benutten

De tijd die E.on heeft om de monopiles te laten installeren is beperkt. Dat komt met name omdat er rekening gehouden moet worden met het paaien van haring en andere vissoorten in het installatiegebied. Dit maakt het plannen van de installatie erg lastig. Door de productieplanning van Sif, kan E.on echter de beperkte tijd die er is optimaal benutten. De eerste monopiles zijn al gele-verd en dat betekent dat bij de start van het installatieseizoen ook daadwerkelijk kan worden ge-start met installeren. Sif committeert zich aan de uitdagende planning en E.on kan 2 boten tegelijk inzetten om in een kort tijdsbestek heel veel monopiles te installeren.