Dragados Offshore uit Spanje en Sif Netherlands b.v.hebben een overeenkomst getekend voor de levering van legs, caissons en piles voor de twee jackets van het Tyra Future Development Project. Beide jackets zullen worden geïnstalleerd in het Deense gedeelte van de Noordzee, 225 km ten westen van Esbjerg. Ze bevatten samen ruim 10Kton staal, daarnaast bevatten de piles 8Kton staal. 

De jackets hebben een hoogte van 70 m en hebben een ‘footprint’ van respectievelijk 52x30 m en 32x30 m. Dragados Offshore is de PC contractor voor de twee nieuwe TEG & TEH jackets van dit project.