Slip Joint Offshore Research (SJOR) -consortium test innovatieve verbindingstechniek: succesvolle, kant-en-klare installatie binnen het uur.

Op 30 september werd de DOT windturbine met succes geïnstalleerd op de door Sif vervaardigde en in mei geïnstalleerde monopile voorzien van antifouling coating met behulp van een Slip Joint-verbinding. De slipverbinding is een alternatieve verbinding tussen een offshore-windturbine en de ondergrond ervan. Het werkt en ziet eruit als twee papieren bekertjes die ondersteboven op elkaar zijn gestapeld. De verbinding is gebaseerd op wrijving, waarbij het gewicht zorgt voor een stevige en stabiele verbinding. installatie gebeurt door de windturbine eenvoudig over de monopile te schuiven zonder gebruik te maken van grout of bouten. Dit eenvoudige mechanisme zorgt voor een kostenbesparing in materiaal, uitrusting en personeel en zorgt voor een kortere installatietijd. Het is de eerste keer dat een slip-joint-verbinding offshore wordt ingezet.

De DOT-windturbine bevindt zich in Eneco's Princes Amalia Windpark voor de kust van IJmuiden, Nederland. De complete windturbine werd opgehaald door Heerema's DCV Aegir vanaf de kade van Sif Rotterdam en getransporteerd naar de aangewezen locatie. De installatie was merkbaar sneller dan normaal. Jan van der Tempel, directeur van DOT BV: "Deze offshore-installatie is een belangrijke mijlpaal in de commercialisering van de slipverbinding. Hoewel de verbinding heel eenvoudig is, duurde het nog 15 jaar om het offshore te krijgen ". De windturbine blijft een jaar lang offshore om data over deze innovatieve verbinding te testen en te verzamelen, waarna de verzamelde gegevens worden verwerkt en gebruikt voor het valideren van laboratoriumtesten door zowel de TU Delft als TNO.

De Slip Joint-ontwikkeling onderstreept de uitdagingen van het gebruik van nieuwe technologieën in de offshore windenergiesector en het initiatief van het GROW-consortium in 2016 om dit proces te versnellen. GROW vertegenwoordigt 20 toonaangevende Nederlandse partners in offshore wind die hun krachten hebben gebundeld in onderzoek en ontwikkeling. David de Jager, Managing Director van GROW voegt toe: "Deze stap in het SJOR-project betekent een belangrijk moment voor het GROW-consortium. Door intense samenwerking en kennisuitwisseling tussen industrie en onderzoeksinstituten zien we nu dat de Nederlandse offshore windsector nieuwe technologieën sneller introduceert. Dit zal helpen om de leidende positie van deze sector te verzekeren, zowel in Europa als over de hele wereld ".