De Europese vraag naar meer windenergie gaat onverminderd door.

Seriematige productie van monopiles tot 7,8 meter

In de toekomst zullen monopiles zowel in lengte als in diameter verder toenemen, omdat windmolenparken verder in zee geplaatst worden. In dieper water, met zwaardere turbines. Sif Group heeft hierop vroegtijdig geanticipeerd door haar bestaande productiecapaciteit uit te breiden. Vanaf april 2014 worden in Roermond seriematig monopiles geproduceerd tot een diameter van 7,8 meter. Maar hier blijft het niet bij.

 

Seriematige productie van monopiles tot 11 meter

De ontwikkelingen in de markt wijzen erop dat windmolenparken in de toekomst geplaatst worden op dieper water met nog zwaardere turbines (8MW). Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft Sif Group tot doel om haar productiecapaciteit verder uit te breiden. Vanaf eind 2015 zal Sif de mogelijkheid hebben om seriematig monopiles te produceren met een diameter van maar liefst 11 meter. Dankzij doorlopende investeringen biedt Sif oplossingen voor haar klanten om te voldoen aan de vraag van de consument voor schone en goedkope energie.

One-offs met een diameter van 12 meter

Dankzij voortdurende verbetering van haar productiemogelijkheden kan Sif nu en in de toekomst snel anticiperen op wisselende marktomstandigheden voor de offshore foundations.

Op dit moment kan Sif als one-offs al monopiles met een diameter van maximaal 12 meter bouwen. Dergelijke afmetingen kunnen interessant zijn voor ontwerpers die werken aan de volgende generatie windturbines. Naarmate de vraag naar dergelijke superformaat monopiles stijgt, zal Sif zijn serieproductiecapaciteiten aanpassen om zijn klanten een kostenefficiënte oplossing te bieden.

sif group expanding monopile production capacities