Na een succesvol eerste Talking Dinner in Hamburg, was Sif wederom gastheer tijdens het tweede Talking Dinner dat georganiseerd werd op 10 oktober in Amsterdam met als gespreksthema ‘Floating Wind from Holland: Are the Dutch losing out on floating wind?’.

In het begin van de avond was men sceptisch over floating wind als significante markt voor het Noordzeegebied. Nu is floating nog te zwaar en te duur voor huidige turbines. Echter toen later op de avond vraag gesteld werd of Nederland het voor elkaar zou krijgen om drijvende windturbines te maken, was er vrij snel consensus: de grote meerderheid was ervan overtuigd dat Nederland beschikt over alle kennis en kunde die nodig is om van Floating wind een succes van te maken: engineering, design, consulting, installatietechniek en mooring & ankering techniek. We hebben de havens, de logistieke middelen en we hebben de expertise om het te kunnen fabriceren. Voor ons een bevestiging dat floating wind ook onderdeel wordt van de toekomst van Sif.

Het is dus niet de vraag òf floating wind toekomst heeft, maar waar en wanneer.

We kijken terug op een interessante avond waarin waardevolle inzichten werden gedeeld in goede ambiance.