Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 augustus is Fred van Beers officieel benoemd tot lid van de Executive Board van Sif Holding N.V. 
Alle uitgebrachte stemmen zijn voor benoeming uitgebracht. Er waren geen tegenstemmen of stemonthoudingen. Het besluit is hiermee aangenomen. 

De benoeming is voor een periode van 4 jaar ingaande 1 september 2018.

Fred van BeersFred van Beers