Voortkomend uit ontwikkelingen in de windindustrie om diepere wateren te trotseren, de kostprijs te verlagen en meer energie op te wekken worden er hogere eisen gesteld aan coating en bepalen de nieuwe design standaard en dat diameters groter zullen worden en wanddiktes van monopiles zullen afnemen. Op basis van die nieuwe designtrend heeft Sif besloten haar productiefaciliteiten in Roermond en de Tweede Maasvlakte - Rotterdam aan te passen.

Futureproof coating- en productiefaciliteiten

Daarom investeert Sif de komende jaren in haar productielocatie in Roermond en in haar assemblage en coatingfaciliteiten op de Tweede Maasvlakte. Een deel van de hallen in Roermond wordt voorbereid op grotere diameters en daardoor zwaardere rompen. Tegelijkertijd worden rolstellingen en andere equipment vernieuwd of aangepast om dunwandige rompen te kunnen hanteren.

In Rotterdam wordt op dit moment al gebouwd aan twee extra coatinghallen die begin juli operationeel moeten zijn. Daarna wordt er 106 meter aangebouwd bij een hal die nu 54 meter lang is. Deze aanbouw dient eind 2019 klaar te zijn, zodat machines in de eerste helft van 2020 kunnen worden geïnstalleerd.

Investeren in Roermond en Rotterdam

Op dit moment worden alle rompen in Roermond gewalst en gelast en op de Tweede Maasvlakte geassembleerd tot monopiles. Vanaf 2020 zullen we in Rotterdam ook rompen gaan walsen en lassen. ‘Dat is noodzakelijk om de toekomstige vraag naar grotere diameters aan te kunnen. Die vraag krijgen we in Roermond niet gedekt’, vertelt Operationeel Manager Monopiles Bart Overbeek. ‘Dit betekent niet dat er in Roermond minder werk zal zijn. Over de hele lijn zien we dat de variatie in wensen toeneemt. Ook de vraag naar kleinere diameters groeit. Nederland heeft op internationaal niveau afspraken gemaakt om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Daaraan kan windenergie – en dus Sif - een grote bijdrage leveren.’

De monopile groeit :

  • De maximale diameter van monopiles is nu 8,3 meter (Borssele 1-2) en groeit naar 11 meter;
  • De zwaarste monopile tot nu toe woog 1234 ton en stijgt naar meer dan 2000 ton.
  • Het coatingoppervlak verdubbelt van 1500 naar 3000 vierkante meter (in- en uitwendig).