Sif vindt het belangrijk projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de energieproductie. Op de Maasvlakte werkt GBM Works samen met partners aan een pilot die een nieuwe methode test om de monopiles waarop windturbines staan duurzaam en kostenefficiënt te installeren. Sif heeft daarvoor de testplaat en de testsite ter beschikking gesteld.

IMG 6722

Vibro-drillen

GBM Works, opgericht door Ben Arntz en Nick Noordam, ontwikkelde de vibro-drill-methode. De monopiles voor windturbines worden daarmee door middel van trilelementen aan de onderkant van de paal in de zeebodem gebracht. Dat is in contrast met het traditionele heien waarbij de kracht van bovenaf op paal wordt gebracht. Vibro-drillen gebruikt het gewicht van de paal zelf om hem te installeren.

IMG 6887

Economisch en ecologisch interessant

Deze nieuwe techniek is zowel economisch als ecologisch interessant. “Het hameren van een monopile maakt veel geluid, wat schadelijk is voor het ecosysteem”, vertelt Joris van Rossem, Test and Logistics Engineer bij GBM Works. “Onze methode is geluidsarm, waardoor we geen dure geluidswerende schermen om de monopile heen hoeven te plaatsen. We krijgen de paal ook sneller de grond in dan met de klassieke hamermethoden. Omdat de trillingselementen bij de installatie al op de pile bevestigd zitten, kan er sneller gewerkt worden en zijn we minder afhankelijk van weersomstandigheden. Trillen aan de onderkant veroorzaakt bovendien minder fatigue damage: schade door materiaalmoeheid. Hierdoor kunnen de monopiles in de toekomst wellicht lichter worden uitgevoerd.”

IMG 6888

Testen aan de Maasvlakte

De tests op land worden gedaan aan de Maasvlakte bij Sif. De zandbodem is daar namelijk hetzelfde als de zeebodem. Rond mei/juni wordt er getest met een relatief kleine monopile in plaats van een plaat en dat wordt gedaan in de zeebodem. De verwachting is dat alle voordelen van vibro-drillen miljoenen euro’s gaan besparen bij het aanbrengen van de fundatie voor windturbines. Uiteindelijk leidt dit ook tot een lagere kostprijs voor windenergie.

IMG 6893

IMG 6894