Windenergie op zee is belangrijk in de verduurzaming van onze energievoorziening. Met het samenwerkingsverband GROW van Nederlandse offshore wind industrie- en onderzoek partners werken we bij Sif hard om die rol ook invulling te geven. Wij zijn als een van de grondleggers van GROW dan ook verheugd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ons van harte ondersteunt.

Wat doet GROW?

De verduurzaming van de energievoorziening is voor GROW de maatschappelijke opgave. Daarin wordt een samenhangend programma van Research, Development & Demonstratie uitgevoerd. Zo doen we fundamenteel onderzoek maar wordt ook de demonstratie of de uitrol van offshore windenergie innovaties gedaan.

GROW stelt vragen als: hoe kunnen windturbines eenvoudiger en tegen lagere kosten worden geïnstalleerd? Dat vraagt om visie en innovatiekracht maar ook om kennis , ervaring en faciliteiten die deze ontwikkelingen kunnen stimuleren. Andere vragen die we bij GROW bekijken zijn bijvoorbeeld: Hoe kan de milieubelasting van bijvoorbeeld geluid worden beperkt of voorkomen? En hoe kunnen onderhoudsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?

Versterken Nederlandse windsector

“De Nederlandse offshore wind sector loopt met GROW op de troepen vooruit”, zegt Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van EZK. “Daarom hebben we een samenwerkingsovereenkomst met GROW. Hiermee gaan we de positie van windenergie op zee én van de Nederlandse windsector verder versterken. Door de intensieve samenwerking en kennisdeling binnen GROW met partijen uit de hele waardeketen van offshore wind, kunnen succesvolle innovaties relatief snel worden toegepast in de praktijk. Voor ons is GROW dan ook een interessante gesprekspartner waar we graag de samenwerking mee aangaan.”

Het begint bij innovatie

“Voor het halen van de energie- en klimaatdoelen moeten overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nog meer samenwerken”, zegt voorzitter Peter Terium van GROW. “Dat begint bij innovatie. Deze overeenkomst helpt ons om het innovatie-tempo hoog te houden.”