Zoals bekend breidt het coronavirus (officieel COVID-19) zich uit. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Op basis van die maatregelen en de actuele situatie heeft Sif dagelijks crisisteam overleg. Daar zijn onderstaande richtlijnen uit voortgekomen. Omdat wij monitoren op dagbasis, kunnen onderstaande richtlijnen dagelijks worden aangepast:

 

Voor alle medewerkers

Het RIVM roept iedereen op om goed handen te wassen, te hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en géén handen meer te schudden. Sif volgt dat advies op.

Sif zorgt voor voldoende zeep en desinfectiegel en dat oppervlakten waar het virus zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt.

Ter aanvulling daarop verzoeken we alle medewerkers dringend om zich te melden bij je leidinggevende (en/of HSE) indien ze de afgelopen 14 dagen lichamelijk contact gehad hebben met iemand die corona verdachte is of bewezen corona-infectie heeft, in risicogebieden geweest zijn en als iemand klachten heeft als kortademigheid, verkoudheid, hoesten en/of koorts.   

 

Medewerkers uit Noord-Brabant

Sif volgt het advies van het RIVM ook bij de oproep aan alle medewerkers die in Noord-Brabant wonen om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en zo veel mogelijk thuis te blijven.

Bovendien verzoeken we medewerkers van Sif die in Noord-Brabant wonen om waar mogelijk thuis te gaan werken. leidinggevende. Onze MT leden die woonachtig zijn in Brabant volgen ook het advies en werken thuis.

 

Bezoekers uit Noord-Brabant

Voor bezoekers uit Noord-Brabant geldt dat we hen verzoeken om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden: Als er geen directe noodzaak voor een bespreking is: graag uitstellen of via Skype / telco.

 

Inleenkrachten, onderaannemers, leveranciers, chauffeurs, inspecteurs, personeel van klanten en andere bezoekers

Uit voorzorg en bescherming van onze medewerkers zullen we onze inleenkrachten, onderaannemers en leveranciers die ons bezoeken, een formulier laten tekenen waarmee ze verklaren dat ze:

  • de afgelopen 14 dagen geen lichamelijk contact hebben gehad met iemand die corona verdachte is of bewezen corona-infectie heeft;
  • niet in risicogebieden geweest zijn en;
  • geen klachten hebben als kortademigheid, verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Indien bezoekers verklaren dat ze niet kunnen voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen we geen toegang verlenen aan desbetreffende persoon.  

Indien een chauffeur niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en er moet gelost worden:

  • Verwijzen we de chauffeur naar de losplaats en verzoek hem in de bus of truck te blijven;
  • Zal een transportmedewerker van Sif, nadat die voorzien is van een masker en handschoenen, de documenten (bijv. afleverbon) uit de bus of truck halen en de lading lossen; 
  • Na het lossen van de lading, kan de chauffeur vertrekken.

Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Directie Sif