Inwoners van Nederland worden ontmoedigd om privé-gelegenheden te bezoeken waarbij groepen mensen aanwezig zijn. Dit beleid volgen we voor alle Sif medewerkers. Wat betreft werksituaties nemen we de volgende maatregelen:

  • Alleen bezoeken (bij Sif of elders) die noodzakelijk zijn vanuit veiligheid of om de productie gaande te houden (bijvoorbeeld onderhoud en reparatie) zijn toegestaan. Andere bezoeken of werkzaamheden worden tot nader order opgeschort.
  • Indien er zakelijke groepsbijeenkomsten gepland zijn, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen of presentaties dienen tot nader order te worden uitgesteld of op andere wijze (online) aangeboden worden.
  • Fysieke meetings met meer dan 6 personen zijn niet toegestaan.

In het algemeen en voor iedereen: Probeer zo veel mogelijk te communiceren via telefoon, e-mail en Skype.