Op 9 april is een convenant ‘Offshore Wind USA’ ondertekend door De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en deelnemers/bedrijven van Holland Home of Energy (HHWE), waar Sif deel van uitmaakt.

Het doel van dit driejarig convenant is het vergroten van de Nederlandse handelsbetrekkingen en marktaandeel in de Verenigde Staten van Amerika (VS) door middel van het promoten van de Nederlandse offshore wind sector, het stimuleren van kennisuitwisseling en het versterken van de overheid-tot-overheid relaties.

 

Gebaseerd op sterke politieke draagvlak van enkele staten in het noordoosten en aan de Atlantische Kust heeft de offshore markt in de VS significante vooruitgang geboekt. Voor de komende jaren zit er een aantal grote projecten in de pijplijn die kunnen resulteren in een installatie capaciteit van zo’n 20 GW in 2030. Een van de belangrijkste uitdagingen van de verdere offshore wind ontwikkeling in de VS is het gebrek aan ervaring en beschikbaarheid van middelen - hoofdzakelijk schepen en monopile funderingen - in deze markt.

De Nederlandse offshore wind sector kan bijdragen aan deze behoefte van de Amerikaanse markt door relevante ervaring en innovatieve technologieën via kennisoverdracht te delen en samenwerkingsverbanden met lokale partijen aan te gaan.

De hoofdboodschap van deze Partners in International Business (PIB) aan de Amerikaanse stakeholders is dat de Nederlandse sector bereid is om gezamenlijk de Amerikaanse lokale toeleveringsketen op te bouwen. Het cluster verwacht onder deze PIB met name grote opdrachten van Service Agreements en exportorders te verkrijgen voor de Nederlandse sector.