De algemene Corona maatregelen bij Sif:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis bij klachten: koorts (hoger dan 38 graden), kortademigheid, hoesten, verkoudheidsklachten en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Sif medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en vergaderen via Teams.

Voor fysieke bezoeken aan Sif geldt:

 • Alleen bezoeken aan vestigingen van Sif die noodzakelijk zijn, zijn toegestaan. Indien onduidelijkheid bestaat over de noodzakelijkheid van een bezoek, beslist hierin de directie.
 • Indien er zakelijke groepsbijeenkomsten gepland zijn, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen of presentaties dienen die tot nader order te worden uitgesteld of op andere wijze (online) aangeboden worden.
 • Fysieke meetings met meer dan 6 personen, inclusief Sif medewerkers, zijn niet toegestaan.

Alle bezoekers van Sif dienen voor toegang een assessment in te vullen.

Wij verlenen geen toegang aan bezoekers die:

 • Klachten hebben als koorts, hoesten en/of kortademigheid
 • In de afgelopen twee weken in contact zijn geweest met een Corona patiënt

Als het assessment naar tevredenheid is ingevuld, dient de bezoeker zich te houden aan de normaal geldende HSE maatregelen, aangevuld met specifieke COVID-19 maatregelen:

 • Alleen toegang onder begeleiding van een Sif medewerker
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen; is dit niet mogelijk, dan is een mondkapje verplicht
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Op verzoek van Sif personeel dient een mondkapje gedragen te worden.

Wij behouden ons het recht voor om bezoek alsnog te weigeren indien de Corona situatie wijzigt.

Indien de bezoeker zich niet aan deze regels houdt, wordt het bezoek onmiddellijk beëindigd.

 

SifCorona