De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid zijn al enige tijd in volle gang. Eerder dit jaar is er op de Maasvlakte bij de terminal van Sif een testfundering geplaatst.

Op de Noordzee kan het flink tekeer gaan; harde windstoten, verraderlijke stromingen en hoge golven. De funderingen van de 140 windmolens van windpark Hollandse Kust Zuid moeten vanzelfsprekend tegen alle weersomstandigheden bestand zijn. Daarnaast spelen factoren als waterdiepte en de aanwezige ondergrond ook een rol bij het ontwerp van windmolens. Tijdens de testfase wordt de installatie van de verschillende onderdelen op zee nagebootst.

Fundering zonder transition piece

In de zomer van 2021 start Vattenfall met de installatie van 140 funderingen op zee volgens een nieuw ontwerp; zonder transition piece. De onderdelen die normaal aan de transition piece zitten, zoals de werkplatforms en de ladder, worden nu direct aan de monopile bevestigd. Zonder transition piece hoopt Vattenfall het windpark sneller en goedkoper te kunnen bouwen.

Mock-up

In mei 2020 startte Vattenfall met de test van de funderingen op Maasvlakte 2 – in vakjargon ook wel mock-up trial genoemd. De betrokken partijen van HKZ testten ieder hun installatieactiviteiten op de testfundering. In totaal duurde de testperiode zo’n twee maanden.

Eind oktober 2020 worden alle feedbackpunten van de mock-up doorgevoerd in het ontwerp. De tweede en laatste mock-up trial staat gepland voor maart 2021. Tijdens deze trial worden de definitieve installatiemethoden en -processen vastgelegd.

Afbeelding2