Nieuws

Roermond, the Netherlands 25 October 2018. Sif Holding N.V. announces that Ørsted has awarded to Sif the production of 47 monopiles (approx. 40 Kton) for the Borssele I-II offshore wind farm.

Fred van Beers

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 augustus is Fred van Beers officieel benoemd tot lid van de Executive Board van Sif Holding N.V. 
Alle uitgebrachte stemmen zijn voor benoeming uitgebracht. Er waren geen tegenstemmen of stemonthoudingen. Het besluit is hiermee aangenomen. 

Sif in Japan News

Sif en onze Japanse partner Sato Tekko werden genoemd in deze korte nieuwsupdate van de Japanse nieuwszender NHK.

Slip Joint Offshore Research (SJOR) -consortium test innovatieve verbindingstechniek: succesvolle, kant-en-klare installatie binnen het uur.

OWA BLUE PILOT project

Offshore-test met innovatieve installatietechnologie om kosten en geluid onder water te reduceren succesvol uitgevoerd door Offshore Wind Accelerator van Carbon Trust

Tyra

Dragados Offshore uit Spanje en Sif Netherlands b.v.hebben een overeenkomst getekend voor de levering van legs, caissons en piles voor de twee jackets van het Tyra Future Development Project. Beide jackets zullen worden geïnstalleerd in het Deense gedeelte van de Noordzee, 225 km ten westen van Esbjerg. Ze bevatten samen ruim 10Kton staal, daarnaast bevatten de piles 8Kton staal.