Nieuws

  • De met Future Wind getekende overeenkomst omvat een testperiode van vijf jaar met een bedrijfsperiode van 15 jaar.
  • De Haliade-X 12 MW zal in de zomer van 2019 worden geïnstalleerd

Roermond, the Netherlands 25 October 2018. Sif Holding N.V. announces that Ørsted has awarded to Sif the production of 47 monopiles (approx. 40 Kton) for the Borssele I-II offshore wind farm.

Fred van Beers

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 augustus is Fred van Beers officieel benoemd tot lid van de Executive Board van Sif Holding N.V. 
Alle uitgebrachte stemmen zijn voor benoeming uitgebracht. Er waren geen tegenstemmen of stemonthoudingen. Het besluit is hiermee aangenomen. 

Vanaf 1 april krijgt Sif Netherlands B.V. een nieuwe operationeel directeur (COO) in de persoon van Frank Kevenaar.

Slip Joint Offshore Research (SJOR) -consortium test innovatieve verbindingstechniek: succesvolle, kant-en-klare installatie binnen het uur.

OWA BLUE PILOT project

Offshore-test met innovatieve installatietechnologie om kosten en geluid onder water te reduceren succesvol uitgevoerd door Offshore Wind Accelerator van Carbon Trust