Nieuws

Inwoners van Nederland worden ontmoedigd om privé-gelegenheden te bezoeken waarbij groepen mensen aanwezig zijn. Dit beleid volgen we voor alle Sif medewerkers. Wat betreft werksituaties nemen we de volgende maatregelen:

  • Alleen bezoeken (bij Sif of elders) die noodzakelijk zijn vanuit veiligheid of om de productie gaande te houden (bijvoorbeeld onderhoud en reparatie) zijn toegestaan. Andere bezoeken of werkzaamheden worden tot nader order opgeschort.
  • Indien er zakelijke groepsbijeenkomsten gepland zijn, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen of presentaties dienen tot nader order te worden uitgesteld of op andere wijze (online) aangeboden worden.
  • Fysieke meetings met meer dan 6 personen zijn niet toegestaan.

In het algemeen en voor iedereen: Probeer zo veel mogelijk te communiceren via telefoon, e-mail en Skype.

As one of the 14 founding fathers of GROW, Sif saw the need for making the pile installation process as efficient as possible and therefor adressed the research and development of Gentle Driving of Piles (GDP). Read more

First large-scale offshore wind project in United States of America

Sif Holding n.v. will manufacture 84 monopiles (103 KTon steel) for the 800 MW Vineyard project in Massachusetts USA. Sif’s scope comprises manufacturing of the monopiles, storage at our MV2 facility and delivery by RoRo load-out via our deep sea quay side on transportation vessels in 2020-2021.

Zoals bekend breidt het coronavirus (officieel COVID-19) zich uit. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Op basis van die maatregelen en de actuele situatie heeft Sif dagelijks crisisteam overleg. Daar zijn onderstaande richtlijnen uit voortgekomen. Omdat wij monitoren op dagbasis, kunnen onderstaande richtlijnen dagelijks worden aangepast:

Sif & Ørsted

Sif is currently fabricating 50% of the Monopile foundations for the Borssele 1-2 project, which is the first project in cooperation with Ørsted. The project scope for Sif is containing the fabrication and coating of 47 monopile foundations from two different diameters being 7,8 meter and 8.3.

Sif wil nieuwe technieken en slimme mogelijkheden gebruiken om de markt in de volle breedte verder te brengen en de kosten van windenergie te verlagen.