Nieuws

Op 25 april 2020 installeerde Van Oord met succes de Slip Joint fundatie bij het Borssele 5 windpark met een monopile en transition piece van Sif. Het is de eerste keer ter wereld dat een onderwater Slip Joint fundatie wordt geïnstalleerd bij een offshore-windturbine op volledig commerciële basis. Ook leverde Sif een fundatie die volledig geautomatiseerd werd behandeld met TSA (Thermal Sprayed Aluminium), een alternatieve coating die de paal beschermt tegen corrosie.

Op 9 april is een convenant ‘Offshore Wind USA’ ondertekend door De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en deelnemers/bedrijven van Holland Home of Energy (HHWE), waar Sif deel van uitmaakt.

Het doel van dit driejarig convenant is het vergroten van de Nederlandse handelsbetrekkingen en marktaandeel in de Verenigde Staten van Amerika (VS) door middel van het promoten van de Nederlandse offshore wind sector, het stimuleren van kennisuitwisseling en het versterken van de overheid-tot-overheid relaties.

Ondanks de zorgen en de maatregelen i.v.m. de coronacrisis zijn onze vakmannen en -vrouwen nog steeds op een verantwoorde en veilige manier hard aan het werk. Dankzij hun toewijding, inventiviteit en veerkracht hebben we een bijzondere mijlpaal bereikt: de 2000ste monopile van Sif!

In het algemeen geldt:

  • Alleen bezoeken aan vestigingen van Sif die noodzakelijk zijn, zijn toegestaan. Indien onduidelijkheid bestaat over de noodzakelijkheid van een bezoek, beslist hierin de directie.
  • Indien er zakelijke groepsbijeenkomsten gepland zijn, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen of presentaties dienen die tot nader order te worden uitgesteld of op andere wijze (online) aangeboden worden.
  • Fysieke meetings met meer dan 6 personen, inclusief Sif medewerkers, zijn niet toegestaan.

Borssele kavel V wordt gebouwd op twee fundaties, waarvan eentje met een zogenaamde Slip-joint verbinding. Hiermee wordt een windturbine geïnstalleerd op een fundatie zonder beton of bouten.

Per 1 juni zal Joost Heemskerk (42) Michel Kurstjens opvolgen als CCO van Sif. Michel heeft aangegeven dat hij na 7 jaar graag een andere functie bij Sif wil gaan vervullen.