Onze medewerkers zijn onze kracht. Het thema werkomgeving heeft dan ook hoge prioriteit in ons beleid inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid en omgeving. Wij kijken voortdurend hoe wij kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving en goede kwaliteitsprocedures in lijn met alle internationaal geldende normen. We leven gezondheids- en veiligheidsprocedures strikt na conform de ISO 45001 norm en we zijn VCA** gecertificeerd. We voeren regelmatig onderzoeken en evaluaties uit om, indien nodig, verbeteringen door te voeren.

We streven naar het continue verbeteren van onze prestatie op punten die relevant zijn voor onze stakeholders. Onze milieuprocedures zijn conform de ISO 14001 norm.

Niet alleen onze producten dragen bij aan een duurzame toekomst; ook onze processen zijn gericht op energiebesparing, afvalvermindering en recycling van restmaterialen. Op die manier streven wij ernaar de beste partner te zijn voor onze klanten en een goede werkgever voor onze werknemers. 

Onze certificaten