Patricia blogt – ‘De zee en haar zoute golven stelt onze fundaties voor windmolenparken en olieplatforms sterk op de proef. Daarom moeten onze producten aan de allerhoogste normen en eisen voldoen. Om de minimale levensduur van onze monopiles te garanderen, nemen we corrosie beschermende maatregelen, zoals het aanbrengen van sterke coatings. Deze vormen een barrière tegen water en zuurstof om roestvorming te vertragen.

Coating wordt een steeds belangrijker onderdeel van het proces. Dat komt omdat de internationale eisen die aan onze producten worden gesteld steeds verder toenemen. Ik werk sinds augustus 2018 als coating engineer op de Maasvlakte en zie erop toe dat onze coatings perfect zijn. Een uitdagende klus. Ik begeleid de tests en inspecties met klant en leverancier, kijk of alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht en controleer de papieren. Ik probeer mensen bewust te maken van de risico’s en zie erop toe dat iedereen doet wat er gedaan moet worden. Als er iets mis gaat, is de impact immers groot. Dat geldt voor heel Sif. Samenwerken en het beste in elkaar naar boven halen, dat is wat ons verder brengt. Dat doen we intern, maar zeker ook extern met onze klanten en relaties. Ik ben trots op de hoge kwaliteit die we leveren en de innovaties die we continu doorvoeren. De markt staat niet stil, en wij evenmin.’

PatriciaCarvalho sRGB 07

Patricia Carvalho is coating engineer bij Sif