Testimonials

De offshore hoogspanningsstations Borssele Alpha en Borssele Beta liggen zo’n twintig kilometer uit de kust van Walcheren. Zij gaan de windparken die aangelegd worden in de Borsele 1-2-3-4-5 gebieden aansluiten met het onshore netwerk. Alpha en Beta zetten de stroom die de windmolens leveren om in een hoog voltage dat op het ontvangststation in Borssele nog verder verhoogd wordt naar 380 kV voor distributie in het landelijke hoogspanningsnet. Beide worden gebouwd door HSM Offshore in Schiedam. Sif levert voor allebei de stations de fundatiebuizen voor de jackets: zes per hoogspanningsstation.