De offshore hoogspanningsstations Borssele Alpha en Borssele Beta liggen zo’n twintig kilometer uit de kust van Walcheren. Zij gaan de windparken die aangelegd worden in de Borsele 1-2-3-4-5 gebieden aansluiten met het onshore netwerk. Alpha en Beta zetten de stroom die de windmolens leveren om in een hoog voltage dat op het ontvangststation in Borssele nog verder verhoogd wordt naar 380 kV voor distributie in het landelijke hoogspanningsnet. Beide worden gebouwd door HSM Offshore in Schiedam. Sif levert voor allebei de stations de fundatiebuizen voor de jackets: zes per hoogspanningsstation.

Locatie: Noordzee, 20 kilometer voor de kust van Walcheren

Afmetingen piles: 6x Ø 2.134 mm x 50 - 80 mm wanddikte per jacket
Alpha 71.04 meter per stuk
Bèta 73.44  meter per stuk

Gezamenlijk gewicht: Topsides 7400 ton
Jackets 5800 ton, inclusief kabeldek en J-tubes
Piles 2800 ton

Totale capaciteit: 1400 MW (2 x 700 MW)
Intake voltage: 66 kV
Export voltage: 220 kV

Gereed voor aansluiting:
Borssele Alpha - augustus 2019
Borssele Beta - augustus 2020

HSM Offshore is een grote Nederlandse werf die zich onder andere bezighoudt met engineering, inkoop, fabricage, installatie en inbedrijfstelling van multidisciplinaire olie- of gasproductieplatforms, offshore hoogspanningsstations en andere zware offshore constructies. HSM kent een langdurige samenwerking met Sif. De eerste klussen die HSM en Sif samen uitvoerden waren decennia geleden en stammen nog uit de tijd dat Sif alleen in Roermond opereerde. De samenwerking behelst een rijke historie waarin het commercieel contact uitzonderlijk goed is. ‘Problemen zijn er niet. Nooit geweest ook’, vertelt Peter Ruimers, Senior Buyer bij HSM Offshore/Steel Structures. ‘De dynamische manier van omgaan, het meedenken met wensen en daarnaast op een goede, normale manier met elkaar omgaan: dat is belangrijk. De mannen uit Limburg nemen altijd een vlaai voor ons mee als ze deze kant opkomen. Dat lijkt iets kleins, maar het is tekenend voor het kwalitatief goede contact dat de samenwerking met Sif juist zo waardevol maakt.’

Sif onderscheidt zich op twee manieren van de concurrentie, aldus Peter Ruimers. ‘Enerzijds is dat natuurlijk het product dat ze leveren. Er zijn weinig organisaties die palen van meer dan anderhalve meter diameter op zo’n kwalitatief hoogstaande manier kunnen maken. Daarnaast is een van de sterkste kenmerken van Sif hun betrouwbaarheid.’ In de miljoenenindustrie die de offshore windmarkt behelst, is er geen haarbreed ruimte voor fouten. Niet in de productie en niet in de levering. ‘Sif is zich er heel sterk van bewust dat als zij niet op het afgesproken tijdstip leveren, wij niet verder kunnen’, vervolgt Peter. ‘Dat kan tonnen extra kosten. Kleine fouten of vertragingen kunnen ongelofelijk kritieke toestanden opleveren. Is er een afwijking, in kwaliteit of levertijd, dan kunnen we gewoonweg niet verder. Zonder de palen van Sif zakt de jacket de grond in. Die bewezen betrouwbaarheid is dus van wezenlijk belang.’