Ga naar hoofdinhoud
Skybox header

Productinnovatie

De landelijke doelstellingen voor offshore-windenergie groeien snel. Daarom versnelt de uitrol van offshore-windenergie waardoor knelpunten in de toeleveringsketen duidelijk worden. Sif loopt voorop door onze monopile-capaciteiten en mogelijkheden uit te breiden en te verbeteren. Niet alleen door het creëren van meer capaciteit door onze investeringen in onze productiefaciliteiten, maar ook door producten te ontwikkelen waarmee het monopile funderingsconcept in nog grotere hoeveelheden kan worden ingezet terwijl de daarvan kosten laag blijven.

Wij streven ernaar een monopile funderingsconcept te ontwikkelen dat ontworpen is om in grote aantallen te produceren. Daarom ondersteunen we technologieën en ontwikkelen we producten zoals Skybox, een drager om TP-loze funderingen te versnellen en de vereenvoudiging van de monopile mogelijk te maken waarop dit TP-loze en bootlandingsloze platform is gemonteerd. De kosten worden verlaagd, de installeerbaarheid wordt verbeterd en de daarmee samenhangende monopileproductie wordt vergroot.

Andere aandachtsgebieden van onze productontwikkelingsafdeling zijn:

  • Het geluidsarm heien van palen;
  • Verbindingstechnieken tussen toren en fundering;
  • Het ontwikkelen van alternatieve bodem-fixed funderingen voor diepere wateren (60-100m).

Ons dochterbedrijf KCI The Engineers wordt actief ingezet om deze nieuwe producten en diensten mede te ontwikkelen.

Ons beleid op het gebied van productinnovatie is erop gericht de verdere inzet van monopile-technologie te ondersteunen. Met dit in gedachten ondersteunen we tal van start-ups en onderzoeksprojecten en voeren we verschillende interne innovatieve projecten uit. Ook werken wij nauw samen met de TU Delft, TNO en vele andere onderzoeksinstituten.

Voor de nabije toekomst hebben we geconcludeerd dat een monopile met een diameter van 11 meter en een maximale wanddikte van 120 mm een ​​omslagpunt creëert in termen van technische en economische haalbaarheid. Het verzamelen van de daadwerkelijke productie- en de gerelateerde productietechnologie-ervaring met dit soort monopile-afmetingen is essentieel voordat we projecten met grotere diameter en of grotere wanddiktes aangaan.

Sif is erop gericht de monopile op alle mogelijke manieren te ondersteunen, wij zijn een totaalaanbieder in monopiles, met alle aangrenzende producten en diensten zoals logistiek.

Animatie Skybox

Process innovation header
Procesinnovatie

De sector blijft nieuwe manieren vinden om de energieproductie van offshore windparken te verhogen.

Op dit moment is een capaciteit van 15 MW per turbine heel dichtbij. Sif volgt de ontwikkelingen op het gebied van turbinetechnologie op de voet en onderzoekt wat dit betekent voor de grootte, maakbaarheid en kosten van fundaties.