Onze wereld en óók ons klimaat zijn aan het veranderen. Door de klimaatverandering is de noodzaak om nieuwe, duurzame energiebronnen te vinden en te benutten, steeds groter geworden. Het is voor bedrijven en overheid daarom niet alleen zaak om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, maar vooral om erop te anticiperen. Dit beoogde minister Kamp van Economische Zaken te bereiken toen hij eerder dit jaar een nieuw tendering systeem introduceerde: de SDE+ regeling

SDE+: impuls voor duurzame energie

De SDE+ regeling is een subsidiesysteem dat tot doel heeft het prijsverschil tussen ‘grijze’ en ‘groene’ stroom te overbruggen door een financiële impuls te geven aan bedrijven die deze duurzame energie produceren. Hoewel er al legio mogelijkheden zijn om hernieuwbare energie op te wekken, valt de keuze vaak nog op stroom die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. De reden dat er toch voor grijze stroom wordt gekozen, is omdat deze in veel gevallen goedkoper is.

De nieuwe subsidieregeling moet met een tegemoetkoming in de kosten de keuze voor duurzame energie makkelijker maken. Daarnaast moet het ervoor zorgen dat de technologie die al beschikbaar is voor groene stroomproductie, steeds meer wordt toegepast.

In 2016 vonden er twee aanbestedingsrondes plaats, die leidden tot een concurrentiestrijd met historisch lage energietarieven voor hernieuwbare energie. Dit duidt er volgens de minister op dat het opwekken van duurzame energie steeds goedkoper wordt. De offshore windenergie wordt beschouwd als een aparte tender. In 2017 zal ook hier een aanbesteding voor worden uitgeschreven.

Meer offshore windenergie in 2023

Het plan van de minister volgt op het Nederlands Energie Akkoord voor duurzame groei, dat in 2013 gesloten werd tussen ruim veertig organisaties. Hieronder bevinden zich overheidsorganisaties, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In dit akkoord stelden zij tot doel om in het jaar 2020 ten minste 14% hernieuwbare energie op te wekken. Ook zijn er Europese doelen gesteld waarbij gestreefd wordt naar 16% duurzame energie in 2023. De bedoeling is dat er 4,500 MW aan windenergie vanaf zee gerealiseerd wordt. De SDE+ regeling heeft een groot aandeel in het bewerkstelligen van deze doelen.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen, realiseerde Sif onlangs een assemblage- en coatinghal op Maasvlakte 2. De nieuwe faciliteit maakt het mogelijk om de in Roermond geproduceerde onderdelen voor fundatiepalen (monopiles) op locatie te assembleren en direct te verschepen. Een monopile vormt de verbinding tussen de grond en de opbouw van een windturbine. Door de ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, worden monopiles steeds groter. Het is daardoor niet altijd mogelijk om de palen vanuit Roermond te vervoeren naar het kustgebied. Door de monopiles vlakbij zee te assembleren en af te werken, zijn ze direct klaar om verscheept te worden en wordt er bespaard op transportkosten.Sif Maasvlakte2 update latest