jurjan blokland van oord'Tijdens de contrct fase van het Westermeerwind project heeft Van Oord zeer strikte eisen gesteld aan Sif op het gebied van kwaiteitsdocumenten voor de productie van 48 monopiles.

Als Projectdirecteur, met medeverantwoordelijkheid voor het project, ben ik erg trots op het feit dat we - ondanks dit aanzienlijke eisenpakket en de daarmee samenhangende besprekingen - het kwaliteitsdossier en het financieel dossier samen met Sif adequaat en op tijd hebben kunnen afronden. Deze overeenkomsten vormden de basis die nodig is voor een succesvolle samenwerking.

Nu plukken we samen de vruchten van deze samenwerking. De funderingspalen werden tijdig geleverd, conform de vooraf overeengekomen specificaties en binnen de afgesproken begroting.

Mede dankzij de samenwerking met Sif ligt de bouw van het project Westermeerwind in het IJsselmeer precies op schema.’