Ga naar hoofdinhoud
0 W6 A1391

Privacy statement

Dit is de Privacy statement van de websites van Sif Group gevestigd te Roermond, Mijnheerkensweg 33, 6041 TA Roermond.

Bij het bezoeken van onze website www.sif-group.com en www.werkenbijsif.nl is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring biedt informatie over uw persoonsgegevens die Sif Group verzamelt en de wijze waarop Sif Group uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Sif Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om op uw vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen
Wij verwerken persoonsgegevens van u als u ons vragen stelt per e-mail of telefoon of als u ons contactformulier invult.

Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, functie, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van Sif Group om u te informeren over projecten, producten en/of diensten en evenementen.

b. Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website om te zorgen dat de website u een optimale gebruikservaring biedt.

Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte internetbrowser, apparaat type, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), gegevens over uw activiteiten op onze website, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van Sif Group om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstvoering (bijvoorbeeld hosting van de website) of indien de wet of een rechterlijk uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik van derden, zal Sif Group overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Sif Group gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Sif Group zal daartoe al het mogelijk doen om de persoonsgegevens te beschermen.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor voormelde doeleinden bewaard?

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Voor de doeleinden aangaande technische en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan 24 maanden na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

6. Links naar andere websites of sociale media

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar Sif Group wordt verwezen. Sif Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch het privacy beleid, noch de cookie verklaring van Sif Group zijn in dat geval van toepassing.

7. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?

U als betrokkene heeft het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens waarover Sif Group beschikt . Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken kunt u kenbaar maken middels een formulier op onze website. Vragen of opmerkingen over het Sif Group beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen middels het contactformulier worden toegestuurd.

Ingeval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

8. Wijzigingen Privacy Statement

Deze privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacy statement op onze website gepubliceerd.

Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren.

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds: 25 mei 2018.