Ga naar hoofdinhoud
Safetyheader

Veiligheid

Bij Sif is veiligheid de eerste prioriteit. Het is de belangrijkste voorwaarde voor al onze activiteiten. Ons bedrijf hanteert strenge veiligheidsprocedures en investeert in voortdurende verbetering van het veiligheidsbewustzijn. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een prettige werkomgeving waarin we elkaar respecteren en waarin de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers zijn gewaarborgd.

Ons HSE beleid is gericht op de volgende punten:

 • Correctie beoordeling en beheer van potentiële risico’s.
 • Adequate veiligheidstrainingen aan medewerkers.
 • Minimale belasting van het milieu en maximale recycling van materialen.
 • Veilige behandeling van gevaarlijke stoffen.
 • Voorkomen van schade aan het milieu, gebouwen, machines, materialen en faciliteiten.
 • Voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels op het gebied van veiligheid.
 • Vaststellen en toepassen van standaardprocedures en -instructies.
 • Hanteren van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code op de Sif-terminal op de Tweede Maasvlakte.

We streven naar continue verbetering door:

 • Te zorgen voor voldoende adequate hulpmiddelen.
 • Een cultuur te stimuleren die gericht is op leren.
 • Doelen vast te stellen die gericht zijn op continue verbetering.
 • Periodieke meting, analyse en evaluatie van onze prestaties.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze veilig werken en voorzichtig zijn om risico’s en gevaren te vermijden voor henzelf, anderen en het milieu. Een opgeruimde werkplek, discipline en respect voor elkaar en voor de gebruikte middelen zijn van essentieel belang.

Veiligheidsvideo Maasvlakte 2

Wij verzoeken u vriendelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen wanneer u een van onze productielocaties bezoekt. Als u niet over dergelijke PBM beschikt kan Sif u de benodigde PBM verstrekken.

Op onze productielocatie in Rotterdam/Maasvlakte 2 zijn de volgende PBM vereist:

 • Veiligheidsschoenen.
 • Veiligheidsbril.
 • Veiligheidshelm.
 • Gehoorbescherming.
 • Veiligheidsvest.

Veiligheidsvideo Roermond

Op onze productielocatie in Roermond zijn de volgende PBM vereist:

 • Veiligheidsschoenen.
 • Veiligheidsbril.
 • Veiligheidshelm.
 • Gehoorbescherming.
Mennomulder com 15
Environmental

Bijna 100% van de fundaties die Sif levert, zijn bestemd voor offshore windparken. Daarnaast probeert Sif zijn ecologische voetafdruk te verminderen door slimmer en duurzamer te produceren en te transporteren.

Bovendien faciliteren we initiatieven voor hernieuwbare energie op onze bedrijfslocatie, zoals een offshore test-windturbine die sinds 2019 operationeel is. We streven ernaar dat al onze primaire bedrijfsactiviteiten in Nederland in 2030 CO2-neutraal zijn. Als we de groene energie meerekenen die we met onze testturbine opwekken, zijn we in 2021 al CO2-neutraal.

Referenties

Hollandse Kust Noord

2020
Meer

Dogger Bank C

2021
Meer

Hollandse Kust Zuid

2020
Meer

Sif Roermond

Neem contact op

Sif Maasvlakte 2 Rotterdam

Neem contact op