Ga naar hoofdinhoud
Monopilestwo

Life Saving Rules

Sif is in de afgelopen jaren snel meegegroeid met de ontwikkeling van de offshore wind sector. Deze sector stelt, terecht, hoge veiligheidseisen aan iedereen die hierin actief is. Wij willen ook dat veiligheid prioriteit nummer 1 is bij Sif: we willen dat iedereen die bij Sif werkt, ongeschonden thuis komt.

Op basis van analyses van onze incidenten met een hoog risico van de afgelopen jaren en in overeenstemming met de internationale normen van de offshore wind industrie hebben we deze 7 Life Saving Rules van Sif ontwikkeld.

Rijd veilig

 • Ik draag altijd een veiligheidsgordel.
 • Ik houd me aan de voorgeschreven snelheid en minder snelheid als omstandigheden daarom vragen.
 • Ik bel handsfree onder het rijden.
 • Ik ben fit en uitgerust als ik deelneem aan het verkeer

Volg de LOTO procedure

 • Ik weet waar elektriciteitspunten zijn.
 • Ik controleer of de installatie spanningsloos is.
 • Ik zorg dat de installatie goed geaard en aangesloten is.
 • Ik voorkom contact met andere niet-spanningsloze installaties of onderdelen.

Hijs veilig

 • Ik controleer de hijsmiddelen en lading vooraf of deze gekeurd, geïnspecteerd en geschikt zijn voor gebruik.
 • Ik werk alleen met hijskranen waarvoor ik ben gekwalificeerd.
 • Ik zorg voor de afzetting van werkgebieden

Blijf uit "the line of fire"

 • Ik houd rekening met vallende objecten, voertuigen en verplaatsen van hangende lasten.
 • Ik respecteer een afzetting of omheining.
 • Ik hou me aan de aanwijzingen van de degene die verantwoordelijk is voor het hijsen van de last.

Werk met een geldige werkvergunning

 • Ik controleer of een werkvergunning nodig is.
 • Ik controleer of de werkvergunning geldig is.
 • Ik zorg dat ik de werkvergunning begrijp en ik houd me eraan.
 • Ik zorg dat ik gekwalificeerd ben om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Ik vraag aan mijn leidinggevende of de werkverantwoordelijke of het veilig is om met de werkzaamheden te beginnen.
 • Ik stop met werken en evalueer als de omstandigheden veranderen.

Werk op veilige hoogte

 • Ik gebruik valbescherming wanneer dit wordt voorgeschreven in de werkvergunning en/of risicobeoordeling.
 • Ik controleer mijn valbescherming voordat ik het gebruik.
 • Ik zorg ervoor dat er geen gereedschap of hulpmiddelen kunnen
  vallen als ik werk op hoogte.

Vraag om toestemming voor het overbruggen van beveiligingen

 • Ik begrijp en gebruik de veiligheidsvoorzieningen en -procedures die nodig zijn voor mijn werk.
 • Ik wijk niet af van veiligheidsvoorschriften tenzij ik daar een geldige werkvergunning voor heb.
 • Ik omzeil of schakel beveiligingen niet uit tenzij ik een geldige werkvergunning heb.

De 7 Life Saving Rules van Sif

Product Innovation Kin 1 4
Productinnovatie

Om de kosten van offshore windenergie te verlagen is productinnovatie en procesefficiëntie nodig.

De sector blijft nieuwe manieren vinden om de energieproductie van offshore windparken te verhogen. Op dit moment is een capaciteit van 15 MW per turbine heel dichtbij. Sif volgt de ontwikkelingen op het gebied van turbinetechnologie op de voet en onderzoekt wat dit betekent voor de grootte, maakbaarheid en kosten van fundaties.