Ga naar hoofdinhoud
Co creation T8 A0429

Samenwerkingsverbanden

TKI Wind op Zee

TKI wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind.

Wij werden getoond tijdens de nieuwste TKI Wind op Zee LIVE.

TKI Wind op Zee

Sif is mede oprichter van GROW

GROW is een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van offshore windenergie, waar innovatie wordt versneld. GROW biedt gerichte, samenhangende en aanvullende activiteiten aan op het gebied van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling. Het consortium bestaat uit ongeveer twintig leidende en betrokken partners die nauw samenwerken en gezamenlijk onderzoek doen. Korte communicatielijnen, vertrouwen en uitwisseling van ervaring en kennis dragen allemaal wezenlijk bij aan het succes van GROW.

De partners in GROW werken samen met als doel om de kosten van offshore windenergie te verlagen en van waarde te zijn voor het energiesysteem. Daarnaast vergroot GROW de zichtbaarheid van de onderzoeksprojecten en de betrokken partners door te laten zien hoe innovatief de Nederlandse offshore windsector kan zijn. GROW behartigt tevens de belangen van zijn partners met betrekking tot beleid inzake onderzoek en ontwikkeling en maatregelen op het gebied van offshore windenergie. Bovendien stimuleert het consortium de samenwerking met kleine en middelgrote ondernemingen en het hoger onderwijs.

GROW staat voor:

  • Het implementeren van een gezamenlijk onderzoeksprogramma.
  • Het versnellen van de ontwikkeling van innovaties.
  • Het in een vroeg stadium starten van vervolgactiviteiten.
  • Het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
  • Het behartigen van de belangen van de GROW-partners.
  • Het stimuleren van samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang.


GROW streeft naar uitbreiding van de rol van offshore windenergie in het energiesysteem en heeft daarom de volgende drie doelen:

  • Het verlagen van het kostenniveau van offshore windenergie op korte en middellange termijn.
  • Het creëren van toegevoegde waarde van windenergie in het energiesysteem en het verder uitbreiden van de symbiose met andere sectoren op zee (olie en gas, visserij, scheepvaart, toerisme, ecologie en natuur).
  • Het sterker maken van de Nederlandse offshore windsector.

GROW voor het sterker maken van de Nederlandse offshore windsector.

Grow

Sif partner van Wind & Water Works

Nederlanders werken al jaren samen om onderzoek te doen, innovatieve producten te ontwikkelen en de allerbeste offshore windparken aan te leggen.

De Nederlandse overheid en particuliere partijen hebben de handen ineengeslagen om hoogwaardige offshore windparken te ontwerpen en te ontwikkelen en om ze vervolgens te installeren en te onderhouden in de Noordzee. Samen bewijzen we dat offshore windenergie een krachtige oplossing is voor het kosteneffectief verwezenlijken van onze klimaatdoelen. De aanpak biedt projectontwikkelaars meer zekerheid, vergroot het vertrouwen van investeerders en leidt tot lagere totale kosten van windenergie. Doorteamwork, nauwe samenwerking en innovatie over de hele linie zorgen we ervoor dat elk windpark een veilige en duurzame toekomst heeft. We delen onze kennis graag met anderen.

Wind & Water Works weerspiegelt de expertise en professionele aanpak van Nederlandse bedrijven en de overheid op het gebied van offshore windenergie. De Nederlanders hebben eeuwenlange ervaring met werken op zee. We zijn vertrouwd met de specifieke omstandigheden boven en onder de zeespiegel en hebben die kennis gebruikt om een succesvolle Nederlandse offshore windenergietoeleveringsketen te creëren. In deze toeleveringsketen werken kleine en grote bedrijven samen met onze wereldwijd toonaangevende kennisinstituten om continu innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor offshore windparken.

WWW wil samenwerken om het volle potentieel van offshore windenergie te benutten en om de wereld te laten zien dat wind- en waterenergie echt werkt.

Wind&water
Product Innovation Kin 1 4
Productinnovatie

Om de kosten van offshore windenergie te verlagen is productinnovatie en procesefficiëntie nodig.

De sector blijft nieuwe manieren vinden om de energieproductie van offshore windparken te verhogen. Sif volgt de ontwikkelingen op het gebied van groeiende turbines op de voet en onderzoekt wat dit betekent voor de grootte, maakbaarheid en kosten van fundaties.