Ga naar hoofdinhoud
0 W6 A1825

Empire Wind 2 monopiles-contract beëindigd

jan. 3, 2024

Empire Wind 1 monopile-contract verloopt volgens plan

Roermond, Nederland, 3 januari 2024, Sif Holding NV bevestigt ontvangst van Empire Offshore Wind LLC van de opzegging van het Empire Wind 2 monopile-contract. De beëindiging zal gevolgen hebben voor de productieplanning voor 2025 en 2026. De prognoses voor de adjusted EBITDA voor 2025 en 2026 blijven ongewijzigd. De financiering van Sif’s plannen om de productiefaciliteiten op Maasvlakte 2 Rotterdam uit te breiden is geborgd doordat het deel van de voorfinanciering voor Empire Wind 2 wordt omgezet naar een eeuwigdurende obligatie. Het monopile-contract voor Empire Wind 1 wordt voortgezet zoals gepland en de productie zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 beginnen.

Sif kreeg de opdracht van Empire Offshore Wind voor de productie van 54 monopiles en transitiestukken voor Empire Wind deel 1 en 84 monopiles voor Empire Wind deel 2. Sif was ook in exclusieve onderhandelingen met Empire Offshore Wind voor de productie van 84 transitiestukken voor Empire Wind deel 2. De beëindiging van het Empire Wind 2-contract door Empire Offshore Wind betekent dat de eerder gecontracteerde capaciteit uit het orderboek van Sif wordt verwijderd. Als gevolg hiervan bedraagt het orderboek van Sif vandaag een totaal van 550 Kton (inclusief het deel van het orderboek dat betrekking heeft op de productie in het vierde kwartaal van 2023), waarvan 210 Kton betrekking heeft op exclusieve onderhandelingen. De productie van Empire Wind 2 stond gepland voor de periode 2025-2026.

Volgens de voorwaarden van het contract voor monopiles voor Empire Wind 2 heeft Sif recht op annuleringskosten bij voortijdige beëindiging van het contract. Equinor zal proberen de gaten in het productieschema van Sif op te vullen die ontstaan als gevolg van de beëindiging van het Empire Wind 2-contract. Een succesvolle poging zou kunnen resulteren in een verlaging van de compensatievergoedingen waarop Sif recht heeft op grond van de contractvoorwaarden.

De annulering heeft geen gevolgen voor de financiering van de uitbreidingsplannen in Rotterdam die in uitvoering zijn en op schema liggen. Voor de uitbreidingsplannen is een budget van € 328 miljoen veiliggesteld, inclusief € 50 miljoen aan vooruitbetalingen door Empire Offshore Wind die in 2022 zijn betaald. Het deel van de voorschotten dat betrekking heeft op Empire Wind 2 (€ 30,5 miljoen) wordt omgezet in een eeuwigdurende obligatie. De obligatie heeft geen vaste vervaldatum en kan door Sif op elk gewenst moment worden afgelost tegen de hoofdsom, samen met de opgebouwde en uitgestelde rente. Er geen risico op convenantbreuk als gevolg van deze opzegging.

De gebeurtenis zal impact hebben op de verwachte productievolumes voor 2025 en mogelijk voor 2026. De verwachte resultaten die Sif aankondigde in samenhang met de definitieve investeringsbeslissing in februari 2023 blijven desalniettemin ongewijzigd voor 2025 (EBITDA van € 135 miljoen) vanwege een verwachte resultaatbijdrage uit de herschikking van het orderboek en vergoeding van annuleringskosten. De annulering zal geen gevolgen hebben voor de opstart van de nieuwe fabriek, hoewel Sif verwacht dat de opvoering van de productie minder steil zal zijn dan aanvankelijk gepland. Sif heeft er vertrouwen in dat het ondanks deze annulering met succes de productievolumes voor 2026 kan vullen en dat de volume- en EBITDA-projecties voor 2026 kunnen worden gehandhaafd met een EBITDA van minimaal € 160 miljoen.

Fred van Beers, CEO van Sif Holding: ''Hoewel het teleurstellend is dat Empire Offshore Wind voorlopig de leveringscontracten voor hun Empire Wind 2 US-project heeft moeten beëindigen, is het ook duidelijk dat Sif’s monopile-contract voor Empire Wind 1 niet wordt beïnvloed.''

Vanuit een breder perspectief hebben we er vertrouwen in dat de ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie in de Verenigde Staten, zoals het geval is in Europa en het Verenigd Koninkrijk, zullen blijven toenemen gezien de dringende behoefte aan groene energie en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Empire Wind 1 blijft, zoals oorspronkelijk gepland, het lanceringsproject voor onze onlangs uitgebreide productiefaciliteit op Maasvlakte 2, waarvan de productie eind juli 2024 start. De eerste staalleveringen voor dit project worden verwacht in januari en februari 2024.

De komende periode zullen wij op dezelfde constructieve wijze het gesprek aangaan over de gevolgen van deze beëindiging, zoals wij dat altijd hebben gedaan met Empire Offshore Wind, als gerespecteerde klant en één van onze launching customers, en met Equinor als aandeelhouder in het bedrijf. Samen zullen we zoveel mogelijk mitigerende maatregelen nastreven voor zowel Empire Offshore Wind als Sif. Dit omvat onze volledige ondersteuning bij het onderzoeken van de mogelijkheid om andere projecten voor de betreffende capaciteit te verplaatsen en/of te boeken.

Opmerking: Empire Offshore Wind heeft een persbericht uitgegeven met betrekking tot deze beëindiging, dat u hier kunt vinden: Empire Wind 2 offshore windproject kondigt reset aan, zoekt nieuwe afnamemogelijkheden.

OVER SIF HOLDING N.V.

Sif is een leverancier van totaaloplossingen voor ontwerptechniek en uitstekende productie van offshore funderingen voor windparken, inclusief logistieke en rangeerdiensten. Sif bedient traditioneel de Noordwest-Europese markten en onderzoekt zijn mondiale aanwezigheid. Sif combineert twee sterk geautomatiseerde en flexibele productiefaciliteiten in Roermond en Rotterdam (Tweede Maasvlakte) met technologisch leiderschap op het gebied van walsen en lassen van zware staalplaten, gebaseerd op 75 jaar ervaring en innovatieve in eigen huis ontwikkelde technieken en processen. Sif produceert voornamelijk monopiles, transitiestukken en palen die worden gebruikt voor het verankeren van jacketfunderingen in de zeebodem voor offshore windturbines.

OVER SIF’S UITBREIDINGSPLANNEN VOOR PRODUCTIEFACILITEITEN

In februari 2023 besloot Sif een bedrag van € 328 miljoen te investeren in de uitbreiding van haar productiefaciliteiten op Maasvlakte 2, Rotterdam, Nederland. Met de investering zal Sif zijn productiecapaciteit meer dan verdubbelen tot 500 Kton, waardoor de grootste monopile-fabriek ter wereld ontstaat. Het project wordt gefinancierd met € 100 miljoen vooruitbetalingen van launching clients (Empire Wind en Ecowende), € 50 miljoen preferent aandelenkapitaal van Equinor, € 50 miljoen gewoon aandelenkapitaal uit een claimemissie in juli 2023, € 80 miljoen uit een termijnlening en € 40 miljoen uit een leasefaciliteit. De uitvoering van het uitbreidingsproject startte in april 2023 en de eerste productie staat gepland voor juli 2024. De verwachting is dat de werkzaamheden in januari 2025 worden afgerond.