Offshore-test met innovatieve installatietechnologie om kosten en geluid onder water te reduceren succesvol uitgevoerd door Offshore Wind Accelerator van Carbon Trust

De offshore-proef met de Fistuca BLUE 25M-hamer als onderdeel van het Offshore Wind Accelerator BLUE PILOT-project is succesvol afgerond. Dit laten Carbon Trust, Fistuca en hun partners (E.ON, EDPR, EnBW, Equinor, Ørsted, Shell, Sif, SSE, Van Oord en Vattenfall) weten. De offshore-test werd 13 augustus uitgevoerd voor de Nederlandse kust waarbij de Svanen, het installatie-hefschip van Van Oord, werd ingezet.

De BLUE Hammer is een innovatieve hamer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een grote watertank om de monopiles met meer kracht maar stiller te kunnen installeren. Met deze methode kan het geluid onder water worden gereduceerd met zo'n 20 dB (SEL). Bovendien kan de schade als gevolg van staalmoeheid tijdens de installatie van de monopile met zo'n 90% worden teruggebracht. Niet alleen hoeven hierdoor minder maatregelen te worden genomen om geluidsoverlast onder water te reduceren, maar deze techniek maakt het ook mogelijk om secundair staal al vóór de installatie aan de monopile te lassen. Dit maakt de weg vrij voor ontwerpen zonder tussenstukken. Een ander voordeel is dat er minder werkzaamheden offshore hoeven te worden uitgevoerd, waardoor de veiligheid en arbo-omstandigheden verbeteren en de installatiekosten aanmerkelijk lager uitvallen.

OWA BLUE PILOT

De offshore-test heeft belangrijke inzichten opgeleverd voor toekomstige commerciële activiteiten. Er zijn gegevens verzameld over de snelheid waarmee de monopile in de zeebodem werd geheid en over de geluidsreductie in de omgeving van de monopile. De resultaten worden geanalyseerd en verbonden aan de testresultaten die zijn behaald voor de offshore-test. Dit stelt Fistuca in staat de hamer te optimaliseren voor toekomstig gebruik bij de commerciële bouw van offshore-windparken.
Jasper Winkes, oprichter en algemeen directeur van Fistuca BV, zei over de offshore-test: “Het is geweldig om te zien dat het harde werk van de afgelopen jaren ook op grote schaal goede resultaten oplevert. We zijn dankbaar voor de ondersteuning van onze investeerder Huisman Equipment, de Nederlandse overheid en alle BLUE PILOT-partners die dit project mogelijk maken.”

Michael Stephenson, projectmanager bij Carbon Trust, voegt toe: “Deze test is weer een stap voorwaarts in het BLUE PILOT-project. We zijn zeer tevreden met de resultaten van de offshore-metingen en kijken uit naar de bijdrage van deze innovatie op de offshore-windenergiemarkt.”

Het OWA BLUE PILOT-project wordt gesubsidieerd door de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.