Sif nieuws

Borssele kavel V wordt gebouwd op twee fundaties, waarvan eentje met een zogenaamde Slip-joint verbinding. Hiermee wordt een windturbine geïnstalleerd op een fundatie zonder beton of bouten.

Per 1 juni zal Joost Heemskerk (42) Michel Kurstjens opvolgen als CCO van Sif. Michel heeft aangegeven dat hij na 7 jaar graag een andere functie bij Sif wil gaan vervullen.

Zoals bekend breidt het coronavirus (officieel COVID-19) zich uit. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Op basis van die maatregelen en de actuele situatie heeft Sif dagelijks crisisteam overleg. Daar zijn onderstaande richtlijnen uit voortgekomen. Omdat wij monitoren op dagbasis, kunnen onderstaande richtlijnen dagelijks worden aangepast:

Ondanks de zorgen en de maatregelen i.v.m. de coronacrisis zijn onze vakmannen en -vrouwen nog steeds op een verantwoorde en veilige manier hard aan het werk. Dankzij hun toewijding, inventiviteit en veerkracht hebben we een bijzondere mijlpaal bereikt: de 2000ste monopile van Sif!

Inwoners van Nederland worden ontmoedigd om privé-gelegenheden te bezoeken waarbij groepen mensen aanwezig zijn. Dit beleid volgen we voor alle Sif medewerkers. Wat betreft werksituaties nemen we de volgende maatregelen:

  • Alleen bezoeken (bij Sif of elders) die noodzakelijk zijn vanuit veiligheid of om de productie gaande te houden (bijvoorbeeld onderhoud en reparatie) zijn toegestaan. Andere bezoeken of werkzaamheden worden tot nader order opgeschort.
  • Indien er zakelijke groepsbijeenkomsten gepland zijn, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen of presentaties dienen tot nader order te worden uitgesteld of op andere wijze (online) aangeboden worden.
  • Fysieke meetings met meer dan 6 personen zijn niet toegestaan.

In het algemeen en voor iedereen: Probeer zo veel mogelijk te communiceren via telefoon, e-mail en Skype.

As one of the 14 founding fathers of GROW, Sif saw the need for making the pile installation process as efficient as possible and therefor adressed the research and development of Gentle Driving of Piles (GDP). Read more